Máy xông hơi khô HIMALAYA

Phụ kiện Máy xông hơi
Phụ kiện Máy xông hơi

Mô tả

Máy xông hơi khô HIMALAYA

Công suất : 6.8- 10.5 KW
Kích Thước : 330 x 1030 x 330 mm

Máy xông hơi khô HIMALAYA
Máy xông hơi khô HIMALAYA