Máy xông hơi khô LAAVA

Phụ kiện máy xông hơi
Phụ kiện máy xông hơi
Phụ kiện Máy xông hơi
Phụ kiện Máy xông hơi
Phụ kiện Máy xông hơi
Phụ kiện Máy xông hơi

Phụ kiện Máy xông hơi khô Taika

Mô tả

Máy xông hơi khô LAAVA

Công suất : 9.0 – 15.0 KW
Kích Thước : 540 x 715 x 500 mm

Máy xông hơi khô LAAVA
Máy xông hơi khô LAAVA