Chào mừng đến với Công trình đã thi công MYAN CO

Spa Keangnam – Lạng Sơn

29 03 2023
Spa Keangnam – Lạng Sơn

Công trình: Spa Keangnam – Lạng Sơn Hạng mục: Bể bơi, phòng tắm hơi, thiết bị xông hơi Thời gian thi công: 12/2017 Thiết bị sử dụng: Phòng xông hơi đá muối thiết bị sưởi sàn Korea, máy xông xông đá Ảnh quá trình thi công, hoàn thiện:

Tòa nhà HANOI CENTER POINT

29 03 2023
Tòa nhà HANOI CENTER POINT

Công trình: Tòa nhà HANOI CENTER POINT Hạng mục: Bể bơi, phòng tắm hơi, thiết bị xông hơi Thời gian thi công: Thiết bị sử dụng: Ảnh quá trình thi công, hoàn thiện:

Nhà khách NALOD – ĐN

29 03 2023
Nhà khách NALOD – ĐN

Công trình: Nhà khách NALOD – Đà Nẵng Hạng mục: Bể bơi, phòng tắm hơi, thiết bị xông hơi Thời gian thi công: Thiết bị sử dụng: Ảnh quá trình thi công, hoàn thiện:

Khách sạn PHOENIX – Bắc Ninh

29 03 2023
Khách sạn PHOENIX – Bắc Ninh

Công trình: Khách sạn PHOENIX – Bắc Ninh Hạng mục: Bể bơi, phòng tắm hơi, thiết bị xông hơi Thời gian thi công: Thiết bị sử dụng: Ảnh quá trình thi công, hoàn thiện:

Khách sạn LEINDOCHINA – Bắc Ninh

29 03 2023
Khách sạn LEINDOCHINA – Bắc Ninh

Công trình: Khách sạn LEINDOCHINA – Bắc Ninh Hạng mục: Bể bơi, phòng tắm hơi, thiết bị xông hơi Thời gian thi công: Thiết bị sử dụng: Ảnh quá trình thi công, hoàn thiện:

Khách sạn Hoàng Sơn – Ninh Bình

29 03 2023
Khách sạn Hoàng Sơn – Ninh Bình

Công trình: Khách sạn Hoàng Sơn – Ninh Bình Hạng mục: Bể bơi, phòng tắm hơi, thiết bị xông hơi Thời gian thi công: Thiết bị sử dụng: Ảnh quá trình thi công, hoàn thiện:

Khu Biệt thự và Sinh thái biển Nha Trang

29 03 2023
Khu Biệt thự và Sinh thái biển Nha Trang

Công trình: Khu Biệt thự và Sinh thái biển Nha Trang Hạng mục: Bể bơi, phòng tắm hơi, thiết bị xông hơi Thời gian thi công: Thiết bị sử dụng: Ảnh quá trình thi công, hoàn thiện:

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Vật lý trị liệu Hưng Sơn – Thái Bình

29 03 2023
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Vật lý trị liệu Hưng Sơn – Thái Bình

Công trình: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Vật lý trị liệu Hưng Sơn – Thái Bình Hạng mục: Bể bơi, phòng tắm hơi, thiết bị xông hơi Thời gian thi công: Thiết bị sử dụng: Ảnh quá trình thi công, hoàn thiện: