Chào mừng đến với Công nghệ Mỹ An

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Vật lý trị liệu Hưng Sơn – Thái Bình

29 03 2023

Công trình: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Vật lý trị liệu Hưng Sơn – Thái Bình

Hạng mục: Bể bơi, phòng tắm hơi, thiết bị xông hơi

Thời gian thi công:

Thiết bị sử dụng:

Ảnh quá trình thi công, hoàn thiện:

Các bài khác