Chào mừng đến với Công nghệ Mỹ An

Khách sạn PHOENIX – Bắc Ninh

29 03 2023

Công trình: Khách sạn PHOENIX – Bắc Ninh

Hạng mục: Bể bơi, phòng tắm hơi, thiết bị xông hơi

Thời gian thi công:

Thiết bị sử dụng:

Ảnh quá trình thi công, hoàn thiện:

Các bài khác