Chào mừng đến với Công nghệ Mỹ An

Nhà khách NALOD – ĐN

29 03 2023

Công trình: Nhà khách NALOD – Đà Nẵng

Hạng mục: Bể bơi, phòng tắm hơi, thiết bị xông hơi

Thời gian thi công:

Thiết bị sử dụng:

Ảnh quá trình thi công, hoàn thiện:

Các bài khác