Máy xông hơi khô TAIKA

Phụ kiện Máy xông hơi khô Taika
Phụ kiện Máy xông hơi khô Taika

Mô tả

Máy xông hơi khô TAIKA

Công suất : 8.0 – 12.0 KW
Kích Thước : 680 x 770 680 mm

Máy xông hơi khô Taika
Máy xông hơi khô Taika