Máy xông hơi ướt STEAM HELO HNS

Mô tả

Công suất : 3.4- 14.0 KW
Kích Thước :520 x 380 x 160 mm

Máy xông hơi ướt STEAM HELO HNS