Máy xông hơi khô Ringo

Mô tả

Công suất : 6-8 KW
Kích Thước : 365 x 750 x 365 mm

Máy xông hơi khô Ringo
Máy xông hơi khô Ringo