Máy xông hơi khô CAVA

Phụ kiện Máy xông hơi khô Taika

Máy xông hơi khô Taika
Máy xông hơi khô Taika
Phụ kiện Máy xông hơi
Phụ kiện Máy xông hơi
Phụ kiện Máy xông hơi
Phụ kiện Máy xông hơi
Phụ kiện Máy xông hơi
Phụ kiện Máy xông hơi
Phụ kiện Máy xông hơi
Phụ kiện Máy xông hơi

Mô tả

Máy xông hơi khô CAVA

Công suất : 6.0- 9.0 KW
Kích Thước : 490 x 830 280 mm

Máy xông hơi khô CAVA
Máy xông hơi khô CAVA