Máy xông hơi khô HAVANNA D

Phụ kiện máy xông hơi khô HAVANNA D
Phụ kiện máy xông hơi khô HAVANNA D
Phụ kiện máy xông hơi khô HAVANNA D
Phụ kiện máy xông hơi khô HAVANNA D
Phụ kiện máy xông hơi khô HAVANNA D
Phụ kiện máy xông hơi khô HAVANNA D
Phụ kiện máy xông hơi khô HAVANNA D
Phụ kiện máy xông hơi khô HAVANNA D

 

Mô tả

Máy xông hơi khô HAVANNA D

Công suất : 4.5 – 9.0KW
Kích Thước : 475 x 580 x 300mm

Máy xông hơi khô HAVANNA D
Máy xông hơi khô HAVANNA D