Bộ lọc cát Vesubio van trên

Bộ lọc Vesubio van trên có 3 loại: D.450mm,D.500mm,D.600mm

Thông số kĩ thuật:D.450mm,D.500mm,D.600mm

Bình lọc Vesubio  Van Trên
Model: Vesubio Filter
Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 8,9,14
Khớp nối/ Union Connection (mm ): 50
Size: D= 450,500,600
Loại cát sử dụng /Filter Type: 0.4 – 0.8 mm