Bộ lọc cát Atlas van trên

Bộ lọc Aster van trên có 5 loại:D.350mm,D.450mm,D.500mm,D.600mm,D.650mm

Thông số kĩ thuật:D.350mm,D.450mm,D.500mm,D.600mm,D.650mm

ASTER FILTER
Model: Aster Filter
Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 5,8,9,14,15
Khớp nối/ Union Connection (mm ): 1 1/2 in
Size: D= 350,450,500,600,650
Kiểu Hồ bơi / Pool Type: Gia đình