Bộ lọc cát Rapidpool

Bộ lọc Rapidpool có 4 loại: D.400mm,D.500mm,D.650mm,D.800mm.

Thông số kĩ thuật:D.400mm,D.500mm,D.650mm,D.800mm.

Bình lọc Rapidpool  Van Hông
Model: Rapidpool Filter
Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 6,9,15,24
Khớp nối/ Union Connection (mm ): 1 1/2 in
Size: D= 400,500,650,800
Loại cát sử dụng /Filter Type: 0.4 – 0.8 mm