Thiết bị hút bể sục, Đầu hút và cấp nước bể sục Spa