Đèn Halogen 50W

Đối với ánh sáng hồ bơi chính xác, chúng tôi đề nghị: một đèn pha cho mỗi 25-30 m2 diện tích hồ bơi.

Lưu ý: Khuyến cáo này có giá trị đối với các hồ màu nhạt. Đối với các hồ bơi có màu tối hoặc thép không gỉ, chúng tôi đề xuất tỷ lệ đèn pha cao hơn trên mỗi m2.
Máy chiếu phải luôn được ngâm trong nước.

Danh mục: