Model BL 2018

Model: BL-2018

KT: 1600x1100x2150 mm

Sản xuất: Việt Nam

Tắm, xông hơi ướt, xông hơi khô, …

 

Mô tả

BL-2018
                                           BL-2018