Máy xông hơi khô Bảng điều khiển Sawo

Model Power Room (m3) Kích thước RxSxC (mm)
SCA-60 220V/6KW 5 ~ 9 400 x 260 x 560
SCA-80 220V/8KW 8 ~ 12 400 x 260 x 560
SCA-90 220V/9KW 9 ~ 13 400 x 260 x 560

Thông tin sản phẩm: Nhiệt độ: 60oC ~ 90oC

Tôc độ gia nhiệt nhanh: 3~5 phút

Điện áp: 220V/1 hoặc 3 pha 220V

Bảng điều điện tử loại dầy Sawo cài đặt nhiệt độ, thời gian…

Mô tả

máy xông hơi sawo
máy xông hơi sawo