Bể sục Jacuzzi SB-819

Kích thước: 3800×2200×980mm

Chỗ ngồi : 9-10 người

Danh mục:

Mô tả

Be-suc-jacuzzi-SB-819
                             Be-suc-jacuzzi-SB-819