Bể sục Jacuzzi SB-663

Kích thước: 2100×1560×780mm

Chỗ ngồi: 3 người

Danh mục:

Mô tả

Be-suc-jacuzzi-SB-663
                                Be-suc-jacuzzi-SB-663