Bể sục Jacuzzi SB-516

Kích thước: 2300×2300×960mm

Chỗ ngồi: 7 người

Danh mục:

Mô tả

Be-suc-jacuzzi-SB-516
                             Be-suc-jacuzzi-SB-516