Bể sục Jacuzzi SB-511

Kích thước: 2880×2200×980mm

Chỗ ngồi: 6 người

Danh mục:

Mô tả

Be-suc-jacuzzi-SB-511
                              Be-suc-jacuzzi-SB-511