Bể sục Jacuzzi SB-342

Kích thước: 2200×2200×930mm

Chỗ ngồi: 6 người

Danh mục:

Mô tả

Be-suc-sacuzzi-SB-342
                             Be-suc-sacuzzi-SB-342