Bể sục Jacuzzi SB-337

Kích thước: 2080×1750×880mm

Chỗ ngồi: 3 người

Danh mục:

Mô tả

Be-suc-jacuzzi-SB-337
                          Be-suc-jacuzzi-SB-337