Bể sục Jacuzzi SB-318

Kích thước: 2080×1750×930mm

Chỗ ngồi: 3 người

Danh mục:

Mô tả

Be-suc-jacuzzi-SB-318
                    Be-suc-jacuzzi-SB-318