Bể sục Jacuzzi SB-316

Kích thước: 2200×2200×980mm

Chỗ ngồi: 7 người

Danh mục:

Mô tả

Be-suc-jacuzzi-SB-316
                  Be-suc-jacuzzi-SB-316