Bể sục Jacuzzi SB-309

Kích thước: 2940×1960×980mm

Chỗ ngồi: 8 người

Danh mục:

Mô tả

Be-suc-jacuzzi-SB-309
                    Be-suc-jacuzzi-SB-309