Bể sục Jacuzzi SB-308

Kích thước: 2220×2220×1000mm

Chỗ ngồi: 10 người

Danh mục:

Mô tả

Be-suc-jacuzzi-SB-308
                 Be-suc-jacuzzi-SB-308