Một số hình ảnh từ công trình

S-150SLL

S-1150AV

S-108AV

S-1150AV

S-150SLL

Hiển thị tất cả 4 kết quả