Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Vật lý trị liệu Hưng Sơn – Thái Bình

Công trình: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Vật lý trị liệu Hưng Sơn – Thái Bình
Hạng mục: Bể bơi, phòng tắm hơi, thiết bị xông hơi
Thời gian thi công:
Thiết bị sử dụng:

Ảnh quá trình thi công, hoàn thiện:

Trả lời