Nhà khách NALORD - Đà Nẵng

Công trình: Nhà khách NALOD – Đà Nẵng
Hạng mục: Bể bơi, phòng tắm hơi, thiết bị xông hơi
Thời gian thi công:
Thiết bị sử dụng:

Ảnh quá trình thi công, hoàn thiện:

Trả lời