Khách sạn Phoenix Bắc Ninh

Công trình: Khách sạn PHOENIX – Bắc Ninh
Hạng mục: Bể bơi, phòng tắm hơi, thiết bị xông hơi
Thời gian thi công:
Thiết bị sử dụng:

Ảnh quá trình thi công, hoàn thiện:

Trả lời